top of page
  • Writer's pictureRonald Gabrielsen

Krig og folkemord i Sudan


Flyktninger fra Sudan og Darfur

Sudan går gjennom en vanskelig tid med krig og folkemord i Darfur. Det er begrenset med dekning om dette i nyhetene, ettersom det finnes krig og grusomheter mange steder, men nylig bekreftet NRK det samme som våre nasjonale vitner har fortalt. 


Den største folkegruppen i Darfur, som vi har mange husmenigheter blant, er blitt særlig hardt rammet. Mange har vært nødt til å flykte, inkludert noen av våre egne innfødte kristne, våre misjonærer, og deres familier. Dette har resultert i en flyktningestrøm fra nord til sør, og mange ankommer Aweil og Juba i Sør-Sudan. I byen Aweil alene, der våre menigheter forsøker å yte hjelp, har det nå kommet 3000 flyktninger daglig.


Våre medarbeidere rapporterer om store utfordringer med å hjelpe flyktningene, spesielt siden de store hjelpeorganisasjonene har trukketseg ut av Sudan på grunn av krigen. De lokale menighetene kjenner nå påen stor belastning, ettersom svært mange av de som kommer har blitt frelst og døpt i våre menigheter i Darfur. 


Det bidraget de lokale menighetene i Sør-Sudan kan gi, blir nesten symbolsk på grunn av det store antallet flyktninger. De ber derfor om ekstra støtte for å kunne hjelpe sine brødre og søstre fra Darfur. I det siste har jeg snakket mye med våre folk der, og de appellerer inntrengende om støtte for å kunne bistå flyktningene.


Selv om situasjonen er svært utfordrende, ser vi også en mulighet. Vi kan tilby mer enn bare mat og husly. I Sør-Sudan har vi friheten til å forkynne evangeliet, noe som gir oss en unik sjanse til å nå ut til folkegrupper som ellers ville vært vanskeligeå nå. La oss støtte de lokale menighetene i Sør-Sudan, slik at de kan hjelpe disse flyktningene – ikke bare med fysisk næring, men også med evangeliet, som kan bringe fred i hjertene deresi en turbulent tid.




31 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page