top of page

SUDAN

DET LAND I AFRIKA MED FLEST
UNÅDDE  FOLKEGRUPPER

Vi ber inderlig for det store landet Sudan. Etter at Sør Sudan ble eget land den 9. juli 2011, har myndighetene strammet kraftig til og gjort det vanskeligere for de kristne der, og det er fremdeles krig og uroligheter i mange deler av landet.

 

Det som likevel er vår største nød er at 133 av de 164 folkegruppene i landet fremdeles regnes som unådde med evangeliet i følge siste oppdateringene fra Joshua Projects 2000. Det er omkring 80% av alle folkegruppene i landet. Du kan lese mer om dette på denne websiden: www.joshuaproject.net .

Antallet unådde folkegrupper har faktisk øket i de senere år, da det har vært flere og nøyere undersøkelser som er gjort, og nye grupper har blitt oppdaget. Landet har nå 35 millioner innbyggere, og de unådde stammene i landet er spredt utover, men over 50 av dem lever i Darfur provinsen. Her har vi hatt et svært godt arbeid i mange år gjennom nasjonale vitner, og det er nå flere av dem som har blitt kristne.


Vi er fremdeles med og støtter flere ivrige Jesus vitner i Sudan og de gjør en flott innsats for å bringe Fredsfyrsten Jesus til sudanerne. Vi vil fortsette å støtte og hjelpe både disse og menigheter der, og også hjelpe kristne fra Egypt som vil gjøre en innsats i landet. De kan språket og har gjort en flott innsats i våre menigheter i Darfur.

 

Vår fortsatte kontakt med Khartoum og Sudan

Det var i oktober 2002 at Jan Ernst for første gang besøkte hovedstaden Khartoum i Sudan for møter og lederseminarer. Han visste ikke da at Sudan Pentecostal Churches hadde fått mange menigheter også nord i landet. Da han nå besøkte dem var det 10 lokale forsamlinger bare i hovedstaden Khartoum.

Sudan Pentecostal Churches har også en bibelskole i Khartoum, og en av menighetene ligger midt i byen og heter Khartoum Christian Centre. Det ble en herlig gjenforening med brødre og søstre som han hadde møtte mange år tidligere i Sør-Sudan, og mange, mange nye forkynnere og ledere. Det ble mye møter og undervisning i de dagene besøket varte, og etter dette ble det 3 og 4 besøk hvert år i hovedstaden i flere år. Hver gang hadde han store seminarer med flere hundre ledere og forkynnere, og det ble etter hvert over 20 lokale menigheter i Khartoum. Det ble mange, mange nye kristne, og det har vært holdt mange dåpshandlinger med flere hundre som er blitt døpt hver gang.

 

Store seminarer for John Maxwell ledertrening

Jan Ernst holdt også svært mange lederkonferanser med trening både for kristne ledere og for næringslivsledere. Her kom det mange fra alle de forskjellige kristne misjons-organisasjonene og vi hadde mange hundre deltakere hver gang.
 

Møter og undervisning både i Khartoum og i Darfur-provinsen

Jan Ernst har også mange ganger besøkt det kriserammede distriktet Darfur i Vest-Sudan. Her var det tradisjonelt 100% muslimsk, men Sudan Pentecostal Churches hadde plantet en del menigheter her blant flyktningene som hadde kommet hit fra Sør-Sudan under den 20 år lange borgerkrigen. Han har deltatt i møter og seminarer for disse over 7 ganger, og har sendt ut og underholder mange nasjonale misjonærer her.

 

Da han første gang besøkte Darfur høsten 2004 var det en liten pinsemenighet i Nyala, den største byen i det sydlige Darfur. Det ble etter hvert 5 voksende menigheter i byen og det er blitt mange, mange nye menigheter over hele provinsen.

 

Sudan ble stengt for evangeliets forkynnelse.

Da Sør Sudan fikk sin frihet i 2011 ble Sudans president rasende, og erklærte Sudan for en islamistisk stat og gikk til et kraftig angrep på kristne menigheter og kristne arbeidere generelt. På den tiden bodde det omkring 4 millioner sør-sudanere som flyktninger i områdene omkring hovedstaden Khartoum. De hadde rømt hit fra sør på grunn av den langvarige borgerkrigen mellom nord og sør.

 

Presidenten i Sudan, Bashir, bestemte at alle fra det sørlige Sudan måtte reise hjem, da de nå hadde fått sitt eget land. Han startet også en sterk forfølgelse av de kristne, brente kirkebygg og fengslet pastorer og kristne arbeidere. Noen av de nære medarbeiderne av Jan Ernst ble fengslet, torturert, voldtatt og drept i denne tiden, og de fleste som var fra sør reiste «hjemover». Dette resulterte at mange av menighetene i Khartoum ble «tømt» for medlemmer og stod uten ledere.

 

Stengt for kristne møter og konferanser.

Det ble heller ikke mulig for Jan Ernst å reise til Sudan da, for det kunne være farlig for de eventuelle kristne lederne som han ville treffe. Vi måtte derfor konsentrere arbeidet i Sør Sudan og mest i hovedstaden der, Juba. Her ble det mange besøk med ledertrening og møter. Etter hvert reiste også Ronald dit, og han hadde flere turer alene og sammen med andre misjons-interesserte.

 

Jan Ernst hadde også mange store lederseminarer i Juba i regi av John Maxwell og hans lederkurs. Vi hadde mange store seminarer med over 100 ledere i hvert seminar, og i tillegg hadde vi flere lederseminar for politiske ledere med mange deltakere fra parlamentet og fra departementene der sammen med næringslivsledere.

 

Sudan åpner opp igjen for kristen forkynnelse.

For et par år siden ble president Bashir styrtet og det ble et nytt lederskap. De ønsket en sterkere åpning og kontakt med andre land, og vedtok blant annet at loven om at det skulle være dødsdom for å forlate islam ble avskaffet. Dette gjorde det igjen mulig å reise dit for møter og konferanser og i november 2021 arrangerte vi et stort lederseminar i Khartoum med over 200 deltakere fra det meste av Sudan.

 

Herlige rapporter om vekkelse i Darfur-provinsen.

En av de største opplevelsene for Jan Ernst på dette seminaret var å treffe mange ledere fra Darfur. De hadde opplevd å ha stor framgang også under de vanskelige årene som hadde vært med stor forfølgelse. De hadde funnet at det beste var å samles i mindre grupper i husene da dette ikke så fort oppdages. Nå var det svært mange slik grupper over hele det sørlige Darfur og mange hundre hadde blitt døpt. De hadde også hatt stor nytte av et større bygg som Jan Ernst hadde leid midt i byen Nyala, og som de hadde kunnet bruke mye av tiden til fellesskap og samlinger.

 

 


 

bottom of page