top of page

Om Jan Ernst Gabrielsen
og Misjon i Øst-Afrika

JEG-web.jpg

Misjonsforeningen SVARET er en fortsettelse av det misjonsarbeid som Ingebjørg og Jan Ernst Gabrielsen hadde under sin tid som misjonærer i Kenya fra 1973 til 1979. De kalte sitt arbeid ”Misjon i Øst-Afrika” og hadde en støttegruppe av trofaste givere og forbedere som stod med dem i tjenesten. Etter at de kom hjem til Norge fortsatte kontakten med disse og det ble formidlet mye hjelp til evangeliseringsprosjekter i Kenya og Sudan, og årlige misjonsreiser til Afrika. Vi vil her gi en historisk bakgrunn for denne tjenesten.

Introduksjon av Jan Ernst Gabrielsen:

Jan Ernst Gabrielsen begynte sin tjeneste som 17-åring i Troens Bevis’ misjonsvirksomhet i Kvinesdal. Etter 10 år tjeneste her reiste han med kone Ingebjørg med deres barn til Kenya for å starte et litteratursenter og opprette et kontor for Aril Edvardsens brevkurs ”Nytt Liv”.

Etter et par år i Kenya ble han konfrontert med det faktum at 28 folkegrupper, særlig i Nord-Kenya, ikke hadde hørt evangeliet. Dette utfordret ham sterkt, og etter en tur hjem til Norge i 1976 reiste han ut igjen med familien for å plante menigheter blant disse stammene.

I løpet av nesten 3 år fikk han, sammen med de nasjonale forkynnerne, plante 35 nye forsamlinger i Nord-Kenya. Disse forsamlingene har fortsatt å vokse og formere seg, og er nå blitt til over 250 menigheter.
Kontakten med Sudan.

Under denne tiden som misjonær i Kenya kom han også i kontakt med mennesker fra Sudan som brant etter å forkynne evangeliet og plante menigheter i sitt land. En av dem var Benjamin L. Terah som gikk på Bibelskole i Nairobi, Kenya.

Han bodde i perioder hos familien Gabrielsen, og ble sterkt inspirert av menighetsplantings-arbeidet i Nord-Kenya. Da han reiste tilbake til Sudan etter fullendt bibelskole, begynte han å forkynne og starte menigheter i Sør-Sudan. Han kom tilbake til Kenya og ba om hjelp og Jan Ernst Gabrielsen reiste opp for å hjelpe ham og begynte treningen av nyfrelste i evangelist- og forkynnertjeneste. Dette utviklet seg raskt og det ble også sendt et par forkynnere fra Kenya til Sudan som misjonærer for å hjelpe de nye menighetene.
 

Registrering av Sudan Pentecostal Churches

Etter ganske kort tid ble det behov for å registrere disse nye menighetene i forhold til myndighetene i Sudan, og det ble laget vedtekter som grunnlag for en slik registrering. Det viktige for Jan Ernst Gabrielsen var at dette skulle være en nasjonal menighetsbevegelse som ikke var knyttet til noen bestemt utenlandsk misjon, men kunne ta imot støtte og hjelp og samarbeide med de som hadde hjerte for å hjelpe i evangeliseringen i Sudan.

Vedtektene ble godkjent av myndighetene, og Sudan Pentecostal Churches ble registrert som den første pinsebevegelse i Sudans historie.
Borgerkrigen ødelegger kontakten med menighetene i Sudan.

I løpet av noen år reiste Jan Ernst Gabrielsen til Sudan 15 ganger for å holde møter, seminarer og trene og veilede lederne i arbeidet der. Det var sterk vekst og fremgang og de første kirkebyggene ble også reist.

Men fra 1983 ble det vanskelig å holde kontakten med Sudan, da borgerkrigen mellom nord og sør startet for fullt. Det ble mye bønn for arbeidet, men lite nytt å høre om utviklingen.
 

Ny kontakt med menighetene i Sudan

I 1996 hadde pinsebevegelsens blad, Korsets Seier, besøk av en kirkeleder fra Khartoum, hovedstaden i Sudan. Han var i Norge sammen med 9 andre kirkeledere fra Sudan, invitert av Mellomkirkelig Råd og Norad. Han kunne da fortelle dem at pinsebevegelsen i Sudan hadde blitt startet av en nordmann og at det var hundrevis av menigheter i Sør-Sudan som kalte seg Gabrielsen Pentecostal Churches. Han ble da henvist til Korsets Seier som organ for pinsebevegelsen i Norge, men de fikk ikke tak i Gabrielsen da han var på studietur i USA.

Journalisten i Korsets Seier ringte til Jan Ernst Gabrielsen da han kom hjem og spurte om det var han som hadde vært i Sudan. Det kunne han bekrefte, men han kunne også bekrefte at bevegelsen hette Sudan Pentecostal Churches, da han selv hadde skrevet vedtektene for denne.

Dette gav mulighetene for ny kontakt, og gjennom en svensk misjonær, Leif Zetterlund, som driver en humanitær organisasjon, IAS, kunne han organisere en ukes seminar i Nord-Uganda i 1999. Her ble da forkynnerne fra de såkalte ”frigjorte områdene” invitert til å komme for undervisning, og 70 forkynnere klarte å få det til.

Dette ble en kjempeopplevelse både for Jan Ernst Gabrielsen og for de mange som han hadde trenet i Sør-Sudan 12-15 år tidligere. Jan Ernst Gabrielsen underviste forkynnerne i en uke her i Koboko. Da han ble ønsket velkommen av lederen for bevegelsen uttrykker denne at det er en stor glede å ha ”bestefar” til Sudan Pentecostal Churches som hovedtaler.
 

Kontakten med Kenya opprettholdt

I løpet av alle disse årene har Jan Ernst Gabrielsen opprettholdt kontakten med den store pinsebevegelsen som han samarbeidet med under tiden han bodde med familien her. Denne bevegelsen heter East Africa Pentecostal Churches, og ble grunnlagt av en norsk misjonær, Walther Olsen, for over 50 år siden.

Denne store og landsomspennende bevegelsen har over 1.200 menigheter i Kenya, og i august 2003 feiret de 50års jubileum i Mombasa hvor Jan Ernst Gabrielsen var hovedtaler. Han har besøkt dem over 40 ganger for møter og seminarer og er sterkt engasjert i deres arbeid.
 

Kontakt med Khartoum og Nord-Sudan

I oktober 2002 besøkte Jan Ernst Gabrielsen for første gang Khartoum i Nord-Sudan for møter og lederseminarer. Han visste da ikke at Sudan Pentecostal Churches hadde fått mange menigheter også nord i landet. Da han nå besøkte dem var det 10 lokale forsamlinger bare i hovedstaden Khartoum.

Sudan Pentecostal Churches har også en bibelskole der, og en av menighetene ligger midt i byen og heter Khartoum Christian Centre. Det ble herlig gjenforening med brødre og søstre som han hadde møtte mange år tidligere i Sør-Sudan, og mange, mange nye forkynnere og ledere.

Det ble mye møter og undervisning i de dagene besøket varte, og etter dette har det blitt 3 og 4 besøk hvert år i hovedstaden. Hver gang har han hatt store seminarer med flere hundre ledere og forkynnere, og nå er det nesten 20 lokale menigheter i Khartoum. Det har blitt mange, mange nye kristne, og det har vært holdt mange dåpshandlinger med flere hundre som er blitt døpt hver gang.
 

Seminarer både i Juba, Khartoum og Darfur-provinsen

Jan Ernst Gabrielsen har også mange ganger besøkt det kriserammede distriktet Darfur i Vest-Sudan. Her er det tradisjonelt 100% muslimsk, men Sudan Pentecostal Churches hadde plantet en del menigheter her blant flyktningene som hadde kommet hit fra Sør-Sudan under den 20 år lange borgerkrigen. Han har deltatt i møter og seminarer for disse over 7 ganger nå, og har sendt ut og underholder mange nasjonale misjonærer her. Da han første gang besøkte Darfur høsten 2004 var det en liten pinsemenighet i Nyala, den største byen i det sydlige Darfur. Nå er det 5 voksende menigheter i byen og det er blitt mange, mange nye menigheter over hele provinsen.

Han har også vært tilbake i Juba, hovedstaden i sør hvor arbeidet startet i 1977, og har hatt store møter her, og  organisert lederseminar for over 350 kristne ledere fra hele bredden av kristne bevegelser der.

 

Sudan Pentecostal Churches – en raskt voksende bevegelse.

Sudan Pentecostal Churches er en av de største kristne menighetsbevegelser i Sudan i dag, og har nesten 400 lokale forsamlinger med over 120.000 kristne. Det er stor vekst i arbeidet, og nå står de foran store utfordringer i forbindelse med at det er blitt fred mellom nord og sør i Sudan. Det er masser av de som er blitt kristne i hovedstaden som har vært flyktninger fra sør, og de drar nå tilbake til sine steder og vil starte nye forsamlinger. Sudan er Afrikas største land i utstrekning, og ikke noe annet land har så mange stammer og folkegrupper som er helt uten evangeliet som dette landet.
 

Sudan – et arabisktalende land med mange kristne

Det som også er en stor utfordring er den arabiske verdens oppvåkning for evangeliet om Jesus. Det er mange som søker frelse, og det er et stort behov for arabisktalende forkynnere. Det er få av de arabiske land som har mange forkynnere og menigheter, men Sudan har det. Dette gjør Sudan til et nøkkelland i plantingen av nye menigheter i Midt-Østen. Allerede nå er det mange fra Sudan som har startet nye menigheter i Libya og Egypt, og Jan Ernst Gabrielsen har også vært i Tripoli i Libya for å støtte disse, og i Egypt har han holdt mange store seminarer for forkynnere og menighetsledere for den største pinsegrupperingen der, Assemblies of God, og også besøkt menigheter med utgangspunkt i Sudanske forkynnere som arbeider der.

bottom of page