top of page
Flag_of_Sudan.png

Sudan

Sudan har vært et hovedfokus for oss i mange land, men etter at landet ble delt og Sør Sudan fikk sin frihet, har det blitt svært vanskelig å arbeide her. Vi støtter enkelte lokale vitner hemmelig, og vi har en kjær bror vi støtter i Tsjad som er fra Darfur og arbeider blant flykninger derfra som også bor i Tsjad. Vi hadde imidlertid sterkt fokus på Darfur da Sudan var åpent, og drev i mange år et treningssenter i Nyala, en av de største byene i provinsen. Jeg besøkte Darfur mange ganger og hadde møter og seminarer der. Elisiv og Jan Erik Stenersen hadde også mange møter, seminarer og bibelskole i dette treningssenter, og det gledelige er at det nå rapporteres at det er nesten 100 lokale menigheter i Darfur i dag som frukt av dette arbeidet. De arbeider under svært vanskelige forhold, inn og ut av fengsel og mye forfølgelse.

Det er heldigvis fremdeles ganske mange lokale menigheter som driver arbeid i Sudan, også fra den bevegelsen som jeg var med å starte der, Sudan Pentecostal Churches. De driver arbeid under store vanskeligheter, men likevel er det mennesker som søker frelse i forsamlingene. Vi ber om at det igjen skal bli mulighet til å støtte de kristne i dette landet, da det er det landet i Afrika som har flest unådde folkegrupper. Det er 132 forskjellige folkegrupper i landet som regnes som unådde, og det er totalt 5% bekjennende kristne, men kun 0,38% evangeliske kristne. Det bor over 22 millioner mennesker i landet og 90% er muslimer. Vær med i bønn for dette store og unådde ladet.

Sør Sudan

Det var stor begeistring og mye takk til Gud da Sør Sudan fikk sin frihet 9. juli 2011, og folket hadde store framtidshåp. Det har imidlertid vært svært vanskelig, og utviklingen har gått sent. Store innbyrdes konflikter mellom ledere for de største stammene, har ikke gjort det enklere. I 2013 brøt det ut en borgerkrig som har gjort millioner av mennesker til flyktninger i sitt eget land, og tusener av mennesker har mistet livet.

Det har allikevel ikke vært krig i alle områdene av landet, og det har derfor hele tiden har vært mulig å drive misjonsarbeid de fleste stedene. Vi underholder mange innfødte evangelister som konsentrerer seg om å nå de ennå unådde folkegruppene som også finnes i dette landet. Det bor 12 millioner mennesker i landet og det er 7 folkegrupper som regnes som unådde med evangeliet. Bekjennende kristne er 58%, hvorav 11% er evangeliske kristne. Våre pioner-evangelister jobber både i det østlige og det vestlige Sør Sudan.

I Sør Sudan har vi også de siste årene hatt store seminarer og møter, og samarbeider med den store pinsebevegelsen jeg fikk være med å starte opp, Sudan Pentecostal Churches. Når det gjelder vårt engasjement ellers har vi et nært fellesskap med organisasjonen ”Every home for Christ” som ledes av Fermo Ogilla. Våre lederseminarer har vært holdt i Juba Christian Center som er hovedforsamlingen i Juba for pinsemenighetene, men deltakerne kommer fra hele bredden av kristne menigheter i landet. Det er flere hundre som har gått gjennom John C. Maxwells ledertrening Equip, som er fokusert ledertrening for kristne ledere utfra Bibelen, med Jesus som eksempel.

Flag_of_Sudan.png

Kenya

Kenya har vært vårt hovedsamarbeidsland i alle år, i og med at vi bodde der fra 1973 til 1979, og jeg har opprettholdt kontakten med årlige besøk. De siste ti årene er det blitt flere besøk hvert år, og vi har hatt masse møter og seminarer mange steder i landet. Kenya har en stor mengde med misjoner og lokale kirker, men utfordringen er at det allikevel finnes over 16 folkegrupper i landet som regnes som helt unådde med evangeliet. Dette har vært min nød helt fra jeg bodde i Kenya, og den siste perioden vi var der med familien fikk vi være med å nå 5 unådde folkegrupper med budskapet om Jesus.

Nå er vårt hovedfokus også her å kunne nå de folkegruppene som ennå ikke har hørt evangeliet, og vi har fått være med å bryte nytt land flere steder i landet. Det siste året har vi hatt fokus på unådde stammer både i nord og i øst og arbeidet bærer frukt for Jesus. Det er ennå mange folkegrupper som gjenstår, men vi vil strekke oss så langt som vi kan økonomisk.

Jeg har hatt nesten 500 pastorer og ledere som jeg har tatt gjennom John C. Maxwells ledertrening, Equip, og vi har jobbet hardt for å trene evangelistene til å strekke seg for å nå de som ennå ikke har hørt. De har fått treningen og undervisningen, men utfordringen er ofte økonomien. De trenger noen til å sende dem, og Paulus sier jo klart i Rom. 10,15: ”Hvordan kan noen forkynne om de ikke er utsendt?” Vi jobber for å skaffe utsendere som kan gi dem underhold og ressurser til å gå ut. De brenner i hjertet og kjenner på kallet, og vi kan komme inn med hjelp til å sende.

Vi samarbeider i Kenya med East Africa Pentecostal Churches, og generalsekretær og leder for denne store pinsebevegelsen, Geoffrey Muthinja, er vår nærmeste medarbeider. Denne bevegelsen har ca. 1200 menigheter over hele landet, og det var også disse menighetene vi samarbeidet med da vi bodde i landet.

flag-of-Uganda.png

Uganda

......

bottom of page