top of page

UGANDA

Etter over 20 år med blodig krig mellom det islamske Sudan og det mer kristne Sør Sudan fikk Sør Sudan frihet som eget land i 2011. Under den lange krigen med det islamske styret i Khartoum, hovedstaden i Sudan, var det mange tusen sør-sudanere som flyktet til Uganda og det ble store flyktningeleirer der. Da Sør Sudan fikk sin frihet som eget land begynte mange av disse flyktningene å komme tilbake til sine hjemsteder der. Dessverre gikk det bare noen år, så begynte stammene i sør og kjempe innbyrdes og det ble kanskje enda verre enn det hadde vært under islamsk styre. Det gjorde at over en million mennesker fra Sør Sudan flyktet tilbake til Uganda og det ble opprettet 7 store flyktningeleirer i Uganda på grensen til Sør Sudan.

 

Det har vært vanskelig å få til en varig og trygg fred mellom folkegruppene i Sør Sudan, og selv om det ikke er direkte krig nå mellom topp-politikerne, så stoler mange av dem som bor i flyktningeleirene ikke på de lokale ledere i landet sitt. De føler seg tryggere i Uganda, og det er derfor mange hundre tusen sør-sudanere som fremdeles bor i Uganda.

 

Vi har alltid hatt som mål å nå de unådde folkegrupper

I flyktningeleirene i det nordlige Uganda bor det folk fra svært mange forskjellige av stammene i Sør Sudan, også flere av de stammene som ikke har vært nådd med budskapet om Jesus. Dette har gjort at i ser det som en stor mulighet til å nå de unådde ved å arbeide i flyktningeleirene. Her bygger de opp menigheter med mennesker fra mange folkegrupper og målet er at disse etterhvert flytter «hjem» til Sør Sudan og kan starte menigheter der også blant de tidligere unådde stammer.

 

Store vekkelser i flyktningeleirene i Uganda

Vi har støttet arbeid i disse leirene i mange år, og vår hovedleder her har med sitt team av evangelister fått startet svært mange menigheter. Her er det vokst fram solide kristne ledere som fører arbeidet videre. Håpet er at det skal også gjøre det mulig å komme raskt igang med virksomhet når de reiser tilbake igjen. Noen av disse stammene er opprinnelig muslimer og her i Uganda har de da funnet frelsen i Jesus og startet kristne fellesskap og menigheter.

 

Vi fortsetter fokuset på Sør Sudanerne som bor i Uganda, og flere steder opplever de virkelig vekkelse og sterk kristen vekst. Evangelistene går fra hus til hus, holder små og store friluftsmøter og det er stadig dåp av nye kristne.  De trenger støtte i arbeidet både til transport og bibler. Det er store avstander mellom leirene.

bottom of page