top of page
  • Writer's pictureRonald Gabrielsen

Pionerteam i Maban


Våre medarbeidere i Sør Sudan har hatt en gjennomgang av hva som gjenstår av stammer som ennå ikke er nådd, og de har da funnet noen stammer som bor nær grensen mellom Sudan og Sør Sudan, og mange av dem i flyktningeleirer der. Her er det mulig å forkynne evangeliet utfra en liten by som heter Maban Town for å nå stammen som heter Brun. De er afrikanere, men 95% muslimer. Fermo vil sende opp noen av de dyktigste elevene fra Bibelskolen som har kjent nød for å nå disse. De vil være der noen måneder for å få et gjennombrudd og planlegger da hvordan de best kan følge opp dette deretter.


Nytt sterkt framstøt mot en unådd folkegruppe på grensen mellom landene

Det har vært mye uro og krig i områdene på grensen, så det er også en flyktningleir der. Det gjør at det er litt fly-trafikk dit og muligheter for å kunne bo og arbeide utfra i starten. Vi har jo sett hvilken stor mulighet dette er i leirene i Uganda. Området er markert rødt på kartet og det er en by Bentiu i nærheten.

Mange av bibelskole-elevene opplever et kall til å nå disse stammene, og vår medarbeider Fermo Ogilla har tatt ut et lite sterkt team av disse som han mener har mulighet til å pionere et nytt arbeid blant denne unådde folkegruppen. De er en afrikansk folkegruppe, men har islam som religion. Du kan lese mer om dem på websiden til Joshua Projects som registrerer verdens folkegrupper og deres religiøse tilhørighet. Websiden heter joshuaproject.net


Dette nye framstøtet vil koste nesten kr. 100.000.-, men vi opplever det som en mulighet Gud har åpnet for oss. Vi har også stor tillit til vår mangeårige medarbeider Fermo Ogilla som vil organisere det. Han gjør en kjempejobb i Juba både med Bibelskolen og også med å hjelpe flere menigheter til vekst og fremgang. Vi har søkt Herren for å finne den rette veien, og opplever veldig sterkt at dette er noe han vil.


La oss sammen gjøre dette mulig nå!

Vi har tillit til Herren og vi har også tillit til våre mange misjonsvenner som har trofast støttet arbeidet i mange år. Nå trenger vi også flere som kan løfte med oss i flokk, og vi har to viktige ord som driver oss. Det ene er Jesu befaling: «Gjør alle folkeslag til disipler!» (Matt. 28,18) og Paulus uttalelse i Rom. 10,15: «Hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?» Vi kan engasjere oss i innhøstningen ved å sende ut vitnene som Herren har kalt. Jesus sa også: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Matt. 9,37-38).

Tiden er kort og arbeiderne få – bli med!

Jeg håper du vil bringe denne nøden fram for Herren sammen med oss, og minner Gud deg om å være med, så send oss en støtte på vårt VIPPS nummer 70524 eller til vår bankkonto 7322.05.15386. Sender du på VIPPS så er et viktig at du skriver din adresse, for vi får bare navnet ditt. Vi vil gjerne sende deg informasjon fra arbeidet og hvordan vi får være med å nå ut fortsatt.

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page