top of page
  • Writer's pictureRonald Gabrielsen

Nyheter fra teamet i Maban


Det er en stor velsignelse for meg å få oversende denne støtten til våre trofaste misjonærer der ute i Afrika. De fryder seg over at vi har gjort det mulig for dem å kunne leve ut det kallet de har opplevd om å nå de unådde med evangeliet. Sammen kan vi være med å gjøre det Jesus befalte i Matt. 28:19: «Gjør alle folkeslag til disipler!» Enten vi får gå selv eller vi får sende noen, så er det en del av det samme oppdraget.


På bildene ser vi teamet som har startet nytt arbeid blant en tidligere nådd folkegruppe på grensen mellom Sudan og Sør Sudan. Det har vært svært mye regn og oversvømmelse der, men ikke verre enn at de holder møter, viser Jesus filmen og deler ut Bibler.


Til nå har de startet 4 menigheter og er aktive i disippelgjøringen av de nye troende. Flyktningeleiren hvor de nå arbeider heter Gendarasa og de vitner for dem de møter, går fra hjem til hjem, viser Jesus filmen og har friluftsmøter. Sist de hadde friluftsmøte tok ca. 100 imot Jesus. Det var også 4 muslimske sheiker tilstede (det vil si folk som er autorisert til å

undervise folk i muslimsk tro). Vær med å be om at Gud må røre ved disse.
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page