top of page
  • Writer's pictureRonald Gabrielsen

Flyktningeleirene i det nordlige Uganda


Forbønn
En av våre medarbeidere er Isaac Badai fra Uganda og han arbeider iherdig i flyktningeleirene i Uganda.

Det som har brent i mitt hjerte, helt fra den tiden vi bodde i Kenya, er den klare befalingen som Jesus gav oss: “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler…” (Matt 28:18). Selv om dette oppdrag ennå ikke er helt fullført er det faktisk nye unådde stammer som blir nådd hele tiden.Gatemøte i en flyktningeleir
Her er Isaac igang med å forkynne evangeliet

Takket være organisasjoner som Joshua Project (www.joshuaproject.net) har vi i dag et mye klarere bilde av hvor de unådde bor, hvilket språk de har, om de har tilgang til Bibelen på deres eget språk og hvor mange av dem som allerede har hørt budskapet.


Men det er for få som engasjerer seg for å nå dem og her i vesten bruker de fleste kristne mer penger på å nå de som allerede har hørt, enn på å nå dem som ALDRI har hørt evangeliet. Helt siden tiden i Kenya har mitt fokus vært å nå de som aldri har hørt om Jesus før og ved Guds nåde har flere unådde grupper blitt nådd.


Selv om det vi gjør kanskje er en dråpe i havet, så ønsker vi i alle fall å gjøre det vi kan — så vil Gud la ringene i vannet spre seg. Og når vi står sammen så kan disse ringer bred seg mye lengre.


I Afrika har de fleste folkegruppene fått høre, men det er enda noen steder som det ikke har vært forkynt og noen folkegrupper som ennå ikke har fått bibelen oversatt til sitt språk. Gjennom at vi samarbeider med lokale menighetsbevegelser har vi tilgang på mange brennende vitner som kjenner på et kall til å nå disse folkegruppene.


Vi har vært med å undervist, trent og utrustet mange av disse vitnene og nå er de klar til å gå. De kan språket, kjenner levesettet og er villige til å ofre seg selv for å fullføre Jesu befaling. De mangler bare økonomisk støtte for å kunne reise og leve blant disse unådde folkeslagene. Her kan vi gjøre en forskjell!


En av våre medarbeidere er Isaac Badai fra Uganda og han arbeider iherdig i flyktningeleirene i Uganda. I fra Sør Sudan er det over en million flyktninger som har flyktet til disse flyktningeleirene i det nordlige Uganda. En god del av dem har reist tilbake og de som vi har kunnet nå, mens de var i flyktningeleiren, bringer nå evangeliet med seg tilbake.


Men ennå bor det mange i disse områdene i det nordlige Uganda og vi når veldig mange der — og med din hjelp ønsker vi å fortsette med det så lenge vi har muligheten.

15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page