top of page

Vi når fremdeles mange nye stammer  med evangeliet i Darfur-provinsen

darfur.jpeg

Slik som situasjonen er i Sudan nå er det svært vanskelig for oss å følge med i det som skjer i Darfur-provinsen der. Vi besøkte området mange ganger før Sudan stengte igjen for evangeliske forkynnelse, men nå er det vanskelig for utlendinger å arbeide med misjon der.Etter at Sør Sudan fikk sin frihet innførte myndighetene svært store restriksjoner for kristen forkynnelse. Mange kirker er blitt brent, andre konfiskert og pastorer og aktive kristne har blitt fengslet for kortere eller lengre perioder.

Mens vi kunne arbeide i Sudan skaffet vi oss et større hus i byen Nyala i Darfur og der holdt vi mange seminarer og møter. Elisiv og Jan Erik Stenersen hadde flere kortere bibelkurs der, og det fikk stor betydning for evangeliets fortsatte utbredelse. Blant dem som deltok i seminaret var også pionermisjonærer som vi har støttet i Darfur, og en av dem har flyktet til Tsjad med sin familie. Her driver han et flott arbeid og leder flere husmenigheter. Det er en veldig åpning for evangeliet, ja, en åpenlys hunger etter å kjenne Jesus! Han har nå personer mange av de unådde stammene i disippeltrening og folk søker Gud.

Vår bror er en Hauge-visjonær, og i tillegg til å forkynne evangeliet og trene disipler, så hjelper han dem i gang med mindre forretninger, lærer dem bedre jordbruk og har klare tanker om hvordan de kan klare seg selv økonomisk og velsigne andre økonomisk. Han ser klart hvordan all nødhjelpen har drept initiativet, og de fleste er bare opptatt av å kreve og få! Han er opptatt av at det er bedre å gi dem litt hjelp til å komme i gang med sitt egen inntektsgenererende foretak. Han har selv drevet sitt eget bilverksted i mange år, og har erfaring fra mange felt.

Elisiv og Jan Erik Stenersen er fremdeles aktive i tjenesten i Sør Sudan, og for et års tid siden besøkte de områder i den nordvestlige delen av landet. Der var det kommet mange flyktninger fra Darfur, og noen av dem hadde vært på de treningskursene som Elisiv og Jan Erik hadde hatt i vårt treningssenter i Nyala. De kunne fortelle at mange av de lokale kristne har vært svært aktive i tjenesten. Mange er blitt døpt og de fortalte at det var omkring 90 lokale menigheter nå i Darfur som en frukt av det arbeidet vi drev i Nyala. Mange av vitnene har gått ut og inn av fengsler og opplever vanskelige ting, men de står på med å bringe ut det glade budskap. Stå med i bønn for disse frontarbeiderne som virker med livet som innsats for å formidle Jesus som den eneste veien til himmelen.

bottom of page