top of page
  • Writer's pictureRonald Gabrielsen

Spesiell hilsen fra​flyktningeleirene i Uganda!

Updated: Nov 19, 2021


Gud har reist opp mange brennende ungdommer blant flyktningene, og de forkynner evangeliet og ber med mange, mange til frelse. Vi har hjulpet dem med noen sykler og utstyr, men vi trenger flere sykler og også mange flere bibler!
BILDE: Gud har reist opp mange brennende ungdommer blant flyktningene, og de forkynner evangeliet og ber med mange, mange til frelse. Vi har hjulpet dem med noen sykler og utstyr, men vi trenger flere sykler og også mange flere bibler!

Det kommer mange herlige rapporter fra våre pionermisjonærer og medarbeidere i de landene som vi driver arbeid. Denne gangen vil jeg fokusere på de store vekkelser som finner sted blant flyktninger fra Sør Sudan som holder til i store leire i det nordlige Uganda, på grensen til Sør Sudan.


Vi når også mange fra Sør Sudans ​unådde stammer her

Det har vært viktig for oss å nå de ennå unådde stammene i Sør Sudan, og vi har støttet flere brennende vitner blant disse. Så kom den interne borgerkrigen og både evangelistene og de unådde folkegruppene måtte rømme landet. Nå er det virkelig vekkelse og innhøstning både blant disse og andre stammer i flyktningeleirene.


Jeg vil gjerne sende en liten nyhetsoppdatering fra misjonsarbeidet vi driver. Det kommer mange herlige rapporter fra våre pionermisjonærer og medarbeidere i de landene som vi driver arbeid og det er godt å få dele det med våre venner. Denne gangen vil jeg fokusere på de store vekkelser som finner sted blant flyktninger fra Sør Sudan som holder til i store leire i det nordlige Uganda, på grensen til Sør Sudan. Det skal være mer enn en million som bor her enda i syv store leirer. Dette gir oss også en unik mulighet til å bygge menigheter blant disse folkene, og når freden en gang kommer kan de danne grunnlaget i arbeidet for å nå resten av stammen inne i Sør Sudan.BILDE TIL VENSTRE: Bilde fra en ny menighet med et enkelt fillete tak som ber om hjelp til noen bølgeblikk-plater. BILDE TIL HØYRE: Isaac i bakgrunnen med blå skjorte sammen med enda en ny menighet. Det er mange familier som opplever forvandling i sine liv.

Store kampanjer med et «lettkjøpt evangelium» også her

Dessverre er det også mange som kommer til disse leirene med store møter hvor mange blir helbredet og mange tar imot Jesus som frelser, uten at de har forstått evangeliet. Det gjør at det lett blir mange skuffede mennesker og «frafalne» veldig raskt. Våre evangelister har jobbet sterkt med å hjelpe disse til å komme inn i kristne fellesskap hvor de også forstår at omvendelse fra synd og nytt liv er den viktigste delen av evangeliet.Vår medarbeider og leder av arbeidet i Sør Sudan, Fermo Ogilla, har besøkt flyktningeleirene og jobbet med å hjelpe våre evangelister her med å ta tak i dette og bygge stabile fellesskap og menigheter her. Nå fikk vi nettopp midler nok til å sende ham ned på en ny undervisningstur der, og vi har fått denne rapporten fra ham:


Bilde fra en ny menighet med et enkelt fillete tak som ber om hjelp til noen bølgeblikk-plater.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page