top of page
  • Writer's pictureRonald Gabrielsen

Hilsen fra flyktningeleirene i Uganda


Gud har reist opp mange brennende ungdommer blant flyktningene, og de forkynner evangeliet og ber med mange, mange til frelse. Vi har hjulpet dem med noen sykler og utstyr, men vi trenger flere sykler og også mange flere bibler!

Jeg vil gjerne sende en liten nyhetsoppdatering fra misjonsarbeidet vi driver. Det kommer mange herlige rapporter fra våre pionermisjonærer og medarbeidere i de landene som vi driver arbeid og det er godt å få dele det med våre venner. Denne gangen vil jeg fokusere på de store vekkelser som finner sted blant flyktninger fra Sør Sudan som holder til i store leire i det nordlige Uganda, på grensen til Sør Sudan. Det skal være mer enn en million som bor her enda i syv store leirer. Vi når også mange fra Sør Sudans unådde stammer her. Det har vært viktig for oss å nå de ennå unådde stammene i Sør Sudan, og vi har støttet flere brennende vitner blant disse. Så kom den interne borgerkrigen og både evangelistene og de unådde folkegruppene måtte rømme landet. Nå er det virkelig vekkelse og innhøstning både blant disse og andre stammer i flyktningeleirene. Dette gir oss også en unik mulighet til å bygge menigheter blant disse folkene, og når freden en gang kommer kan de danne grunnlaget i arbeidet for å nå resten av stammen inne i Sør Sudan.


Store kampanjer med et «lettkjøpt evangelium» også her. Dessverre er det også mange som kommer til disse leirene med store møter hvor mange blir helbredet og mange tar imot Jesus som frelser, uten at de har forstått evangeliet. Det gjør at det lett blir mange skuffede mennesker og «frafalne» veldig raskt. Våre evangelister har jobbet sterkt med å hjelpe disse til å komme inn i kristne fellesskap hvor de også forstår at omvendelse fra synd og nytt liv er den viktigste delen av evangeliet.Vår medarbeider og leder av arbeidet i Sør Sudan, Fermo Ogilla, har besøkt flyktningeleirene og jobbet med å hjelpe våre evangelister her med å ta tak i dette og bygge stabile fellesskap og menigheter her. Nå fikk vi nettopp midler nok til å sende ham ned på en ny undervisningstur der, og vi har fått denne rapporten fra ham:


Isaac i bakgrunnen med blå skjorte sammen med enda en ny menighet. Det er mange familier som opplever forvandling i sine liv.

Bilde fra en ny menighet med et enkelt fillete tak som ber om hjelp til noen bølgeblikk-plater.

Oppdatering fra Fermo Ogilla og turen til Nord-Uganda.

«Jeg har nettopp kommet tilbake fra en misjonsreise til Uganda. Hensikten med denne turen var å besøke evangelistene der og gjennomføre trening for menighetene i de sør-sudanske flyktningeleirer i Nord-Uganda.


I lang tid hadde Gud lagt en spesiell bekymring og byrde for kirkene i Sudan og Sør-Sudan på meg, inkludert dem som er i flyktningleirene. Det samme hadde også blitt lagt på min bror Jan Ernst fra Norge. Som et resultat av dette inviterte Jan Ernst meg til å møte ham i slutten av mars i Nairobi, hvor vi diskuterte forskjellige spørsmål angående arbeidet i Sudan og Sør-Sudan. Vår felles byrde var hvordan vi kan styrke menighetene gjennom en sunn kristen undervisning. I dette møtet ba han meg om å dra til leirene i Nord-Uganda og undervise grundig om evangeliets sannheter.

Dette var bakgrunnen for turen og jeg reiste fra Juba til Kampala i Uganda, og videre til Arua i Nord-Uganda dagen etter. Her ble jeg mottatt av pastor Isaac Badai som er vår viktigste kontaktperson i flyktningeleirene. Jeg deltok på søndagstjenesten med flyktninger i deres hovedkirke Yoyo Christian Center. Der var det begeistret tilbedelse og Herrens nærvær føltes veldig sterkt i den enkle flyktningkirken.


Tre dager med seminarer.

Fra mandag startet vi seminarene for 150 hoved-ledere fra forskjellige kirker i leirene. Vi avsluttet onsdag og de fremmøtte var svært sultne og tørste etter Guds ord. Vi tok tid for spørsmål og samtale og de var så ivrige at det ble vanskelig å avslutte øktene. Deltakerne ba om at seminarene kunne fortsette flere dager, men min tid og våre ressurser ville ikke tillate det, men jeg lovet å komme tilbake i oktober.


Det store behovet.

Herren arbeider mektig blant flyktningene. Mange mennesker som ikke kjente Herren i Sør-Sudan, møter Kristus i disse flyktningleirene, særlig ungdommene som omvender seg til Herren i stort antall. Men den største utfordringen jeg observerte var behovet for en sunn kristen undervisning. Dette haster, ellers vil det ødelegge vekkelsen og stoppe veksten som vi er vitne til i dag. Flyktningene er veldig utsatt for mange læresetninger hvorav noen ikke er bra for deres fremtidige kristenliv.


Situasjonen i flyktningeleirene.

Generelt sett er situasjonen i leirene jeg besøkte rolige og fredelige. Regjeringen i Uganda gir den beste beskyttelsen, og lokalsamfunnene som tilbyr vertskap, tilbyr stor gjestfrihet til flyktningene ved å gi dem land og leve side om side med mindre problemer. FN og forskjellige humanitære organisasjoner gjør sitt beste for å støtte mennesker med grunnleggende behov som mat, rennende vann, grunnleggende helsefasiliteter, skoler osv. Jeg vet ikke om er dette er det totale bildet, da mitt besøk kun var begrenset til fire av leirene. Likevel lengter flyktningene etter å reise hjem til Sør-Sudan.De ber til Gud om at fredsavtalen som er undertegnet mellom Sør-Sudans regjering og hovedopprørerne og andre opposisjoner, kan holde og gjennomføres slik at det kan gi dem mulighet til å reise hjem igjen. Men de siste kampene mellom regjeringen og opprørerne i Ekvatoria provinsen har utløst en ny ankomst av ferske flyktninger i leirene og har svekket håpet om å snart kunne returnere hjem.


Pastor Isaac Badai og hans familie.

En del av mitt besøk var også å tilbringe tid med pastor Isaac som er vår kollega fra Yei i Sør-Sudan og nå i flyktningleirene. Isaac utfører et stort arbeid og hadde tilsyn med 57 kirker, men overrakte ledelsen av 20 av dem til en annen pastor. For øyeblikket overvåker han 37 lokale kirker, men likevel ser de 20 fremdeles på ham som generell tilsynsmann, selv om han ikke ble valgt til denne stillingen som påkrevd av kirkesamfunnet.


Herren har salvet vår bror Isaac Badai som evangelist og menighetsplanter. Han er opptatt hver uke med å forkynne i forskjellige flyktningeleirer for nye menigheter som blir etablert, til tross for utfordringer han har med sin helse. Han har også en stor familie på 15 personer som han tar hånd om. Det er han og hans kone og deres 9 barn og 3 foreldreløse barn, pluss hans gamle far og hans kone. Jeg hadde det veldig bra sammen med dem den uken jeg var der. Isaac er forkynner i Sudans pinsemenigheter, men han jobber også sammen med andre evangeliske kristne og står i høy respekt blant dem.»


En gylden anledning nettopp nå!

Som du kanskje har forstått fra Fermo sin rapport, så har Gud gitt oss en gylden anledning nettopp nå til å reise opp nye kristne til å bli sjelevinnere både der de er og når de kommer hjem igjen til Sør Sudan. Men de trenger desperat å bli grunnfestet i Bibelens evangelium, og vi ønsker å sende Fermo dit igjen i oktober, og jeg har planer om å reise dit selv sammen med Ronald for møter og evangeliserings-seminarer der.


Dette vil koste mye økonomisk, og vi har et desperat behov for å stå sammen med deg og andre misjonsvenner her som kan løfte både i bønn og offer for å klare det. Jeg opplever imidlertid at dette er en mulighet vi ikke kan la gå fra oss, og som vi kanskje heller ikke får igjen. Jeg vil derfor be deg inderlig om å huske oss i bønn og be med oss om at Herren må reise opp mennesker som har midler og muligheter til å gjøre dette mulig. Han vet hvem som har ressursene og vi ber om at vi sammen kan se Herren gjøre sitt verk slik at denne muligheten ikke skal gå fra oss.


La meg hilse fra Paulus i Rom. 1,14-18:

«Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, både til vise og uforstandige. Derfor, så langt det står på meg selv, er jeg villig til å forkynne evangeliet også for dere som er i Rom. Den som er rettferdig av tro skal leve. For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet: Den som er rettferdig av tro skal leve. For Guds vrede blir åpenbart fra Himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten nede i urettferdighet.»

Vi står i gjeld også til disse flyktningene, og Evangeliet er Guds kraft til frelse også for dem og vil få dem til å unnfly Guds vrede som snart blir åpenbart fra Himmelen.


Takk for at du vil være med å rope til Gudsammen med oss om dette, og vi vil i tillit til ham arbeide mens det er dag!
12 views0 comments

Comments


bottom of page