top of page

Vårt fokus er de unådde

Visjonen for MISJON1040 er Jesu misjons-befaling i Matteus 28:18-20.

 

Vi tror Jesus ønsker det skal finnes levende grupper av mennesker på ethvert sted, blant alle folkeslag og folkegrupper, som lever som Hans disipler.


Hvordan arbeider vi?

Dette er et stort oppdrag og alle kan vi ikke gjøre alt. Men alle kan vi gjøre noe og om alle gjør sin del kan vi se dette oppdrag fullført.

 

Vi tror Gud har kalt oss til å trene og utruste Kristi legeme til å nå unådde med Evangeliet der hvor de bor. Vi arbeider med menighetsplanting, ledertrening, kampanjer og seminarer, i alle de land hvor Gud åpner dører for oss.

 

Gjennom flere år har vi hatt en spesielt fokus på unådde stammer og folke-grupper. Mye av vårt fokus har derfor vært i den nordøstlige delen av Afrika, hvor det ennå finnes mange unådde folkgrupper. I denne delen av verden har vårt fokus vært:

  • Økonomisk støtte til innfødte forkynnere

  • Ledertrening for pastorer og menighetsledere

  • Evangelist/pioner trening for forkynner

  • Formidling av litteratur og andre resurser de trenger i arbeidet 

Ledertrening

Gjennom John C. Maxwell sitt lederskaps kurs "Million Leaders Mandate" har vi vært med å trene både pastorer, politikere og næringslivs ledere i lederskap basert på Bibelen. 

bottom of page