top of page

NORD SUDAN

Kontakt med Khartoum og Nord-Sudan

I oktober 2002 besøkte Jan Ernst for første gang til hovedstaden Khartoum i Nord-Sudan for møter og lederseminarer. Han visste ikke da at Sudan Pentecostal Churches hadde fått mange menigheter også nord i landet. Da han nå besøkte dem var det 10 lokale forsamlinger bare i hovedstaden Khartoum.

Sudan Pentecostal Churches har også en bibelskole der, og en av menighetene ligger midt i byen og heter Khartoum Christian Centre. Det ble herlig gjenforening med brødre og søstre som han hadde møtte mange år tidligere i Sør-Sudan, og mange, mange nye forkynnere og ledere.

Det ble mye møter og undervisning i de dagene besøket varte, og etter dette ble det 3 og 4 besøk hvert år i hovedstaden i flere år. Hver gang har han hatt store seminarer med flere hundre ledere og forkynnere, og det ble etter hvert over 20 lokale menigheter i Khartoum. Det ble mange, mange nye kristne, og det har vært holdt mange dåpshandlinger med flere hundre som er blitt døpt hver gang.
 

Seminarer både i Juba, Khartoum
og Darfur-provinsen

Jan Ernst har også mange ganger besøkt det kriserammede distriktet Darfur i Vest-Sudan. Her er det tradisjonelt 100% muslimsk, men Sudan Pentecostal Churches hadde plantet en del menigheter her blant flyktningene som hadde kommet hit fra Sør-Sudan under den 20 år lange borgerkrigen. Han har deltatt i møter og seminarer for disse over 7 ganger, og har sendt ut og underholder mange nasjonale misjonærer her. Da han første gang besøkte Darfur høsten 2004 var det en liten pinsemenighet i Nyala, den største byen i det sydlige Darfur. Nå er det 5 voksende menigheter i byen og det er blitt mange, mange nye menigheter over hele provinsen.

Han har også vært tilbake i Juba, hovedstaden i sør hvor arbeidet startet i 1977, og har hatt store møter her, og  organisert lederseminar for over 350 kristne ledere fra hele bredden av kristne bevegelser der.

bottom of page