top of page
  • Writer's pictureRonald Gabrielsen

Vekkelse blant tidligere unådde folkeslag

Våre medarbeidere i Sør-Sudan og Tsjad har fått et kjempeoppdrag for å hjelpe de tusener av flyktninger som kommer fra Darfur-provinsen i Sudan på grunn av borgerkrigen der. Mange av disse er våre kristne søstre og brødre i dette området, og menighetene våre hjelper det de kan. Vi har fått sendt litt ekstra forrige måned, og jeg håper at jeg kan gjøre det også denne måneden. Be sammen med oss om at det må bli mulig.


Hovedoppdraget vårt står fast – nå de unådde med evangeliet!

Våre pioner-evangelister er i stor aktivitet for å nå ut med budskapet midt i alle vanskelighetene og de opplever sterk vekkelse blant tidligere unådde folkeslag. Det er små møter og store møter, og mange søker frelse og det er stadige dåpshandlinger av nye kristne. Når jeg hører rapportene fra evangelistene så er det nesten som å lese beretningen fra pinsedagen i Apostlenes Gjerninger 2, hvor det står i vers 41: «De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. Og den dagen ble omkring tre tusen sjeler lagt til de andre.»


Vår bror Isaac er i stor aktivitet og mange nye menigheter er resultatet.

Dette er fruktene vi nå ser av arbeidet vi har støttet i mange år i flyktningeleirene i Uganda. 


Nå reiser Ronald til Sør Sudan for å undervise på bibelskolen der

Vi er svært takknemlig til Herren for at det er blitt mulig for vår sønn Ronald å reise til Juba i Sør Sudan for å undervise på bibelskolen der og forkynne evangeliet. Han har et stort arbeid i Lublin i Polen, men han mener de klarer seg greit uten ham et par uker. Vi er enda i stort behov for hjelp til Bibelskolen han vil undervise på der, og vær med å be om at vi må få inn rikelig nå de neste ukene. Det er viktig at vi får ekstra så vi kan samle flest mulig av evangelistene til undervisningen.


Det springer fram svært mange nye menigheter i de unådde områdene

Våre menigheter i Sør Sudan og Tsjad stiller opp for de mange nye menigheten i de unådde områdene. Vi forsøker å hjelpe dem så godt vi kan, men opplever at det ikke strekker så langt. Jeg ber deg derfor om å be for oss og hjelpe oss så vi kan gjøre det best mulig.


På bildene ser vi små forsamlinger som samles under skyggefulle og store trær. 


Herlig fremgang for evangeliet blant de nye stammene vi når

La meg også dele med deg om de herlige seire som vi opplever blant de nye folkeslagene vi når i det nordlige Uganda, DC-Kongo og den Den Afrikanske Republikk. Vår bror Isaac er i stor aktivitet og mange nye menigheter er resultatet. Dette er fruktene vi nå ser av arbeidet vi har støttet i mange år i flyktningeleirene i Uganda. Nå reiser mange av våre kristne tilbake til unådde områder både i Sør Sudan og nabolandene og starter aktive menigheter hele veien.


Takk at du er med å fullfører Jesu egen misjonsbefaling

Jesus ba oss å «gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere.» Vi vil være med å gjøre dette i de områdene hvor vi har muligheter.


De nye evangelistene ber også om at de kan få motorsykler for å kunne virke effektivt over de store områdene de virker. La oss be sammen med dem om at Herren lar det komme inn nok så vi kan hjelpe dem med det. Isaac når mange med den motorsykkelen han fikk, og de to nye evangelistene trenger også dette for å kunne være effektive. Takk at du står med oss i bønn om dette!


Commentaires


bottom of page