top of page
  • Writer's pictureRonald Gabrielsen

Sammen kan vi fullføre oppdraget


Vannflom i Maban, Sør Sudan
Her er vår medarbeider Fermo Ogilla på vei til flyplassen i Maban, etter at han har vært sammen med teamet der en ukes tid. Tross utfordringer står teamet på og vinner mennesker for Jesus.

Sammen kan vi være med å fullføre den befaling som Jesus gav oss like før han forlot vår jord for å gå til sin far. Han står på fjellet i Galilea og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.» (Matt. 28,18-19)


Et sterkt og vellykket oppdrag i Sudan.

Vi har de siste par månedene vært fokusert på å nå en unådd folkegruppe som bor ikke langt fra grensen mellom Sudan og Sør Sudan. De bor i et område som heter Maban og stammen heter Burun. Det ligger en stor flyktningeleir her med over 900 000 flyktninger, og mange av dem er fra denne stammen. For noen uker siden sendte vi opp et lite team av lokale misjonærer fra Sør Sudan. Både denne stammen og misjonærene vi sendte kan både tale og lese arabisk og det gjør det enkelt å kommunisere. Denne stammen er stort sett muslimsk og det er ikke alltid så enkelt å nå disse.


BILDETEKST: Til venstre ser vi en tidligere muslimsk kvinne vitne begeistret om Jesus!" og til høyre har de bål for å brenne magiske smykker.


Allerede et godt gjennombrudd i arbeidet der

Vårt misjonær-team hadde med seg utstyr til å vise Jesus-filmen og de har holdt friluftsmøter og gått fra dør til dør for å bringe budskapet om Jesus. Det er nå en fin gruppe som er kommet til levende tro og de har opplevd flere store mirakler til helbredelse. Mange har kommet med sine smykker som de ber til og regner med har åndelig kraft. Når de tok imot Jesus som frelser kastet de disse sakene og det ble gjort opp flere bål hvor disse «gudene deres» ble brent på bålet slik Paulus opplevde i Efesus i Apost. 19, 19.


Når under regntiden er det godt med et tak over hode.

Vår leder i Sør Sudan, Fermo Ogilla, har besøkt teamet en ukes tid

Vi er glad for å høre flotte rapporter fra Fermo om hans besøk i Maban. De opplevde jo en veldig flom like før han kom opp, og de måtte sette sengene sine i vannet, og lage en «paraply» av plast til å ha over seg slik du kan se på det ene bildet. Fermo forteller at denne flommen på mange måte ble en inngangsport til folket, for de som hadde et hus som ikke var i vannet, inviterte dem inn og de fikk godt fellesskap.På bildet ser vi Fermo be for mennesker som har søkt forbønn.

Nå har de flere familier som har tatt imot Jesus som frelser, og som ivrig studerer bibelen. Misjonærene der jobber hardt for å føre de nye gjennom til bevisst liv i Jesus slik at de kan danne ledelse for den første spirende menighet blant folket her.
Flere bilder


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page