top of page
  • Writer's pictureRonald Gabrielsen

Nye seminarer i Kenya og Sør-Sudan

Updated: Aug 4, 2022


“Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?” (Rom. 10:14). Dette spørsmålet er like aktuelt i dag. Selv om evangeliet har bredt seg ut til de fleste nasjoner er det fortsatt mange folkegrupper som aldri har hørt evangeliet forkynt.

Mange av disse unådde folkeslag bor i områder hvor det er vanskelig for vestlige misjonærer å reise, men de innfødte kan lett reise der om de får den støtte og utrustning de trenger. Derfor er en viktig del av vårt arbeid å trene forkynnere som kan ta evangeliet til steder hvor vi ikke kan reise. For at mennesker skal bli frelst må noen forkynne evangeliet, for Paulus sier at Guds kraft til frelse ligger i budskapet (Rom. 1:16). Men for at noen skal kunne forkynne evangeliet med Ånd og kraft som bevis må de få den utrustning de trenger. Et team fra Norge var i Kenya og Sør-Sudan for å gjøre nettopp dette – trene nye evangelister. Både i Kenya og Sør-Sudan er det mange kristne, men det er en stor mangel på sunn og god forkynnelse. Dessverre er Afrika i stor grad preget av en veldig overfladisk kristendom og dette har også ført til en veldig overfladisk “evangelie-forkynnelse”.


Mange sier at kristendommen i Afrika er en mil bred og en millimeter dyp, og til en hvis grad så stemmer dette. Derfor er det spesielt viktig å utruste evangelister som kan forkynne evangeliet slik at det skjer radikale omvendelser og mennesker blir løst fra synd og urenhet.

Ronald Gabrielsen og Eimund og Cassie Skjæret reiser nå i august til Kiritiri i Kenya og deretter til Juba i Sør-Sudan for å ha seminarer hvor evangelister skal trenes. Undervisningen kommer til å inneholde både teori og praksis og både i Kenya og Sør-Sudan kommer vi til å arrangere utendørs kampanje møter i sammenheng med seminarene.


Det krever en del planlegging og koster penger, men fruktene av slike seminarer gjør det vel verd alt arbeidet. Ikke bare blir Evangelistene trent, men de får også mulighet til å ta del i møtene og på den måten praktisere det de har lært.


I tillegg kommer vi hver dag til å ha praktisk trening for dem som deltar på seminarene. De blir da sendt ut i grupper for å forkynne evangeliet og be for syke. Da vi hadde et slikt seminar i Sør-Sudan i fjor ba evangelistene med over 700 personer til frelse og det skjedde flere mirakler enn vi kunne telle.


Men det viktigste av alt er at på grunn av den praktiske delen av undervisningen så visste de hvordan de skulle fortsette etter at seminaret var ferdig. Vi har derfor fått fantastiske rapporter om hvordan mange av de som var på seminaret fortsatt aktivt går ut på gatene, forkynner evangeliet, kaster ut demoner og helbreder syke.


Det koster å arrangere slike konferanser. De som kommer får ikke alt helt gratis, men vi dekker mye av utgiftene slik at prisen ikke blir høyere enn de kan klare. Det koster med transport, mat, overnatting, reklame, osv. Om du derfor får det lagt på ditt hjerte å være med å støtte dette prosjektet er det vært veldig kjærkomment.


Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan vi gjøre noe – og når vi arbeider sammen kan vi nå mye lengre enn om vi arbeider hver for oss. Om du har nød for å nå de unådde med evangeliet og ønsker å se nye evangelister utrustet – da la oss stå sammen i arbeidet. Din støtte vil gjøre at nye evangelister blir utrustet og resultere i menneskers frelse.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page